KİLİS TANITIMI

rıfat bilge

MUALLİM RIFAT BİLGE (1874-1953)
1874 Yılında Kilis'te "Mahalle-i Cedit" Yeni Mahalle'de doğdu. Zaptiye Çavuşu Kerim Efendi'nin oğludur. 18 yaşına kadar ilk ve orta eğitimini Kilis'te "Kör Hüseyin Ağa Medresesinde" yaptı. Bekir Vahit Efendi ve Hacı Fazıl Efendiler'den okudu. Keçikoğlu Abdurrahman Efendiden icazetname aldıktan sonra, İstanbul'a geldi. Dar-ül Muallim'e girdi. (Yüksek Öğretmen Okulu) buradan pekiyi derecede diploma alarak öğretmenliğe başladı. Yüksek okullarda Arapça öğretmenlği yanında, kitap araştırmaları yaptı. Birçok eski kitabın istinsahı (kopya edilmesi) işlerinde çalıştı. Kendisinin söylemine göre 300.000.cilt kitap elinden geçmiş, bunların yüzbine yakınını okumuştur. Kitab-ı dede Korkud'u adeta yeniden yazarcasına düzenlemiş, Türk diline en büyük hizmetini ise "Divan-ü Lügat'it Türk" adlı Türk dilinin en büyük sözlük ve ansiplopodisini, önce düzenleme sonra istinsah ve tercüme ederek yerine getirmiştir. Farsça'sı da çok güçlüydü. Hafız Şeyh Sadi'nin Gülüstan ve Bostan adlı kitabını Türkçeye çevirmiş ve tüm Türkiye'de yeni kuşaklara adını böylece tanıtmıştır. Türk Dil Kurumu'na 15.000. sözcük bulup vermiş, bu kurumun tarama işlerinde unutulmaz çaba ve emek harcamıştır. 1953 yılında Ankara'da vefat etmiştir.

BUGUN 10168 ziyaretçi

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=